Zatrudnimy ankieterów terenowych

Charakter pracy :

Badania / ankiety przeprowadzamy w gospodarstwach domowych, firmach ( praca w terenie).

 

Wymagania :

 • Dokładność
 • Odpowiedzialność i sumienność
 • Terminowość
 • Wykształcenie minimum średnie
 • Znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność dotarcia do respondenta
 • samochód lub bezproblemowe dotarcie do innych miejscowości ( koszty zwracamy )
 • Doświadczenie w pracy ankietera będzie dodatkowym  atutem.

 

 

Oferujemy:

 • udział w projektach badawczych realizowanych dla potrzeb największych firm działających na  rynku międzynarodowym,
 •  stałe zlecenia
 •  wysokie wynagrodzenie , uzależnione od ilości pracy
 •  narzędzia do przeprowadzania ankiet ( laptop )

 

Osoby spełniające powyższe warunki oraz zainteresowane pracą proszone są o przesłanie CV

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, przez LMK w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowiska pracy w LMK. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest LMK oraz że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.” (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883)

Oferty niezawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.