Zatrudnimy rekruterów FGI

Wymagania:

  • wiek min 18 lat
  • wykształcenie minimum średnie
  • łatwośc nawiązywania kontaktów
  • dyspozycyjność
  • dostęp do komputera i internetu
  • doświadczenie w realizacji projektów jakościowych

Osoby zainteresowane podjęciem wspólpracy, prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: lmk@lmk.com.pl

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, przez LMK oraz podmioty działające w ramach LMK. , mające swoją siedzibę na terytorium UE, w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowiska pracy w LMKI. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest LMK oraz że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie.” (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883)

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.